Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών.