Φωτογραφιες

φωτογραφιεσ

Οι άνθρωποι μαραίνονται
με του καιρού τα έτη
μα η καρδιά κρατά καλά
στου καθενός τον μπέτη

Γνωρίστε καλύτερα τον χώρο μας μέσα από εικόνες..